Logo střediska

V sobotu 25.2.2017 se na skautské stezce setkalo celkem asi dvacet lidí převážně z řad vedení střediska a jednotlivých oddílů. Cílem společného setkání bylo správně pojmenovat důvody, proč jednotlivci stojí právě na této stezce. Následně jsme se pokusili popsat horizont, na který bychom se chtěli společně vydat. Jak se nám to povedlo? Čtěte dál... :-)

Hledání cesty 201706

 

V sobotu 25.2.2017 jsme se sešli v klubovně 4.oddílu. První aktivita byla zaměřena na poznávání vlastní motivace. Proč vlastně vedoucí a rádcové odvádí tolik náročné práce a nedostanou za to ani korunu? Pomocí stanovišť, na kterých byly podměty k zamyšlení, si každý mohl udělat okénko do svého vlastního svědomí a popsat sám sobě jeho vlastní motivaci, proč právě on chodí do skautu, vede a vychovává děti.

 Následně jsme tyto důvody (proč skautovat) sepsali na papíry, z čehož vznikl souhrn motivací všech zúčastněných.

DSCN6303

Po krátké diskusi jsme motivace rozškatulkovali do jednotlivých kategorií...

DSCN6311

Následoval asi nejtěžší úkol a to vyzvednout společnou myšlenku všech zúčastněných lidí. Zkusili jsme v pár větách sepsat společnou vizi střediska. Diskuse probíhala chvíli staticky, chvili dynamicky. Avšak dospěli jsme k závěru, že není důležité, zda naše kroky vedou po suché cestě nebo cesta plyne s proudem vody...

Hledání cesty 201707

Nyní jsme si určili, že chceme, aby cesta směřovala stejným směrem a to k naší vizi:

Naší vizí je výchova dobrých lidí k vyšším hodnotám.

Chceme rozvíjet spolupráci oddílů a rozvíjet spolupráci se svým okolím.

Chceme poskytovat zážitky a rozvoj všem od dětí po vedoucí.

 

                                                                                            Autor článku: Jan Hylský (Bobák)