Logo střediska

Rádi bychom vás na této stránce seznámili s věcmi a projekty, které chceme realizovat a do kterých musíme investovat oddílové finance. Protože však tok peněz do oddílové pokladny je značně omezený, mnohé z našich plánů se budou moci realizovat až v horizontu několika let.

Přesto bychom rádi tyto projekty realizovali co nejdříve. Chceme neustále zlepšovat prostředí, ve kterém vaše děti vyrůstají, nabízet jim nové možnosti vyžití a realizoat projekty, které přispějí k získání zkušeností pro jejich budoucí život.

Abychom mohli realizaci projektů urychlit, obracíme se na vás a prosíme o podporu. Vyberte si projekt dle svého uvážení nebo dle přání svých dětí a pomožte nám. Nemusíte sponzorovat celý projekt, každá troška nám pomůže.

  Projekty, které bychom rádi realizovali:

Projekt  Potřebná částka Potřebný počet  Finance, které již máme Obrázek
Šípy 95 Kč/kus 10 0 Kč Šípy 4.oddíl
Krumpáč 1200 Kč 1 0 Kč krumpáč 4.oddíl
Kamna ... 1 0 Kč  
 

Do budoucna nás čeká další nákup táborového vybavení - stany, kuchyně, kamna, lavičky, ... 

 
Na veškeré dary je možné vystavit potvrzení pro snížení základu daně (podobně jako pro životní pojištění nebo odborové příspěvky). Dále je možné přidat logo firmy a krátký popis do kategorie Naši partneři na internetových stránkách.
 

Za veškerou pomoc všem mockrát děkujeme!!!

Přehled projektů, které jsme již díky Vám mohli realizovat:

Projekt  Hodnota daru Obrázek
Nástěnné hodiny do klubovny cca 1000 Kč Hodiny 4.oddíl 
Klobouk k tee-pee cca 1000 Kč  klobouk k tee pee
Flipchart (tabule na fixy a papíry) cca 1600 Kč Flipchart 4.oddíl
Rýč cca 300 Kč rýč 4.oddíl